Private fordele

Uafhængige af afstandskriteriet

JohannesGymnasiet er et privat gymnasium og er derfor ikke omfattet af det såkaldte afstandskriterium (jf. Optagelsesbekendtgørelsen, kapitel 1 § 9). Vi bestemmer selv, hvilke elever vi optager.

Frihedsgrader

Som privat gymnasium har vi også bekendtgørelsesforankrede frihedsgrader, der betyder, at vi er mere fleksible i forhold til sammensætningen af vores uddannelsestilbud. Vi har eksempelvis mulighed for at udskifte ellers obligatoriske c-niveaufag (jf.Loven om de gymnasiale uddannelser, kapitel 2 § 25 stk. 7).

For mere info om private fordele kontakt rektor Bente Aaby Christensen på tlf.: 38 74 20 66