Gymnasiet efter udlandsophold

JohannesGymnasiet har gode erfaringer med at uddanne unge mennesker, der har tilbragt dele af deres liv i udlandet.  

Når et udlandsophold ophører, og familierne skal vende hjem til Danmark, opstår der ofte en række logistiske og sociale udfordringer. Hvis familierne har børn, der skal begynde i gymnasiet, kan det eksempelvis være vanskeligt at gennemskue den danske uddannelseslovgivning og gymnasiernes optagelsesprocedure.

På JohannesGymnasiet tilbyder vi studievejledning målrettet overgangen fra udlandske uddannelsessystemer til dansk gymnasium – herunder ansøgning, optag og eventuel merit.  

JohannesGymnasiet tilbyder også et særligt tilrettelagte gymnasieforløb for udlandsdanskere bestående af:

  • Ekstra danskundervisning (grammatik og sprogforståelse)
  • Mentorordning (elev til elev)
  • Vejledning af selvstuderende
  • Eventuel meritoverførsel
  • Eventuel tilmelding til laboratoriekurser
  • Mulighed for udskiftning af obligatoriske c-niveau fag
  • Optag uafhængigt af afstandskriteriet

Da vi er et privat gymnasium, har vi bekendtgørelsesforankrede frihedsgrader, der betyder, at vi kan være mere fleksible i forhold til sammensætningen af vores uddannelsestilbud.

Vi har eksempelvis mulighed for at udskifte ellers obligatoriske c-niveaufag (jf. Loven om de gymnasiale uddannelser, kapitel 2 § 25 stk. 7).

Desuden er vi ikke omfattet af det såkaldt afstandskriterium (jf.Optagelsesbekendtgørelsen, kapitel 1 § 9), og vi bestemmer derfor selv hvilke elever, vi optager.

For yderligere information eller optag kontakt rektor Bente A. Christensen:

Tlf.: 3874 2066 / mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.