Valgfag

studie-img-02

Valgfag udbydes som en del af den samlede gymnasial ungdomsuddannelse. Mulighederne for valgfag afhænger af den valgte studieretning. Kilde: https://www.ug.dk/

Astronomi C

I astronomi lærer du at orientere dig på stjernehimlen og får kendskab til de historiske og nutidige teorier om universet og dets forskellige astronomiske strukturer. Faget giver dig også mulighed for at arbejde videnskabeligt med indsamling og bearbejdning af astronomiske data, lige som du lærer, hvordan man formidler sine resultater til en udvalgt målgruppe.

Billedkunst C

I billedkunst C får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform. I undervisningen får du bl.a. en gennemgang af udvalgte værker og tekster, herunder værker fra ældre tidsperioder samt nyere værker. 

 

Billedkunst B

I billedkunst B får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform. I undervisningen får du bl.a. en gennemgang af udvalgte værker og tekster, herunder værker fra ældre tidsperioder samt nyere værker.

Biologi A

I biologi A lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser. Du bliver i stand til at vurdere omfattende biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig struktureret om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Bæredygtig Innovation C / NYT VALGFAG   

JohannesGymnasiet udbyder som det første gymnasium i Danmark et helt nyt fag: Bæredygtig Innovation. Undervisningen i Bæredygtig Innovation følger STX-læreplanerne for faget Innovation, men forløbene tones bæredygtigt og planlægges med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Eleverne arbejder i faget med processen fra idéskabelse til værdiskabelse og lærer blandt andet at matche relevante verdensmål til det moderne markeds nationale- og globale behov. Læs mere om faget her.  

Engelsk A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Filosofi C

I filosofi C beskæftiger du dig med de filosofiske spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om teoretisk og praktisk filosofi og en elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste tidsperioder.

Fransk A

I fransk fortsættersprog A lærer du at læse og forstå et nuanceret fransk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et flydende og varieret sprog. Du får samtidigt viden om centrale sammenhænge i Frankrigs og andre fransksprogede landes historie, kultur og samfundsforhold.

Fysik A

I fysik A lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik. Du bliver i stand til at bearbejde og vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Idræt B

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi. Ud over træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Kemi A

I kemi A får du indsigt i kemiens centrale begreber, lovmæssigheder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Ligeledes får du et solidt kendskab til stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Latin C

I latin C lærer du at læse lettere latinske originaltekster og får opbygget evnen til at genkende latinske ord og begreber i vores nutidige sprog. Faget støtter din forståelse for de historiske, samfundsmæssige og kulturelle linjer, der går fra Romerriget til nutidens Europa.

Mediefag C

I mediefag C får du kendskab til grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner. Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Mediefag B

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper. Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Musik C

I musik C lærer du om musik og sang både inden for klassisk musik og rytmisk musik. Du lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil med andre, samtidig med at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Musik B

I musik B beskæftiger du dig med musik og sang både inden for klassisk og rytmisk musik. Du lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil med andre samtidig med, at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Matematik A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Psykologi C

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Psykologi B

I psykologi B får du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Retorik C

I retorik C lærer du om kommunikation og bliver bevidst om sprogets funktioner, lige som du styrker dine evner til at indgå i en debat. Faget er praktisk anlagt, og du får mulighed for at bruge din viden om retorikkens appelformer aktivt i øvelser med dine medstuderende.

Spansk A

I spansk A får du et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du et solidt kendskab til spansk grammatik. Du får bl.a. undervisning i at analysere forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, samfundsmæssige og litterære sammenhænge.

Tysk A

I tysk fortsættersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du får bl.a. undervisning i væsentlige regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvilken studieretning eller fagpakke du skal vælge, så tag en snak med os.

Ring  til JohannesGymnasiet på tlf.

38 74 20 66

Datoer for besøgsdage

I efteråret 2019 er der mulighed for besøgsdag på følgende dage:

Tirsdag den 29. oktober  

Fredag den 1. november

Tirsdag den 5. november 

Mandag den 11. november

Tirsdag den 12. november 

Tirsdag den 19. november 

Mandag den 25. november

Tirsdag den 26. november  

Tirsdag den 3. december  

I foråret 2020 er der mulighed for besøgsdag på følgende dage:

Tirsdag den 7. januar   

Tirsdag den 14. januar

Fredag den 17. januar  

Mandag den 20. januar

Torsdag den 23. januar

Torsdag den 30. januar

Fredag den 31. januar

Mandag den 3. februar  

Dato aftales med skolens kontor