Sanktioner

Hvis du overtræder skolens studie- og ordensregler, vil du - hvis der er tale om en overtrædelse af mindre alvorlig karakter - i første omgang modtage en "pædagogisk tilrettevisning" - dvs. en mundtlig advarsel

Vurderer skolen, at du ikke retter dig efter den pædagogiske tilrettevisning, eller at den ikke er en tilstrækkelig reaktion, vil andre sanktioner blive anvendt:

  • Du kan få en skriftlig advarsel
  • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
  • Du kan midlertidigt blive udelukket fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
  • Du kan få forbud mod i en nærmere bestemt periode at medbringe og anvende private genstande (fx mobiltelefon eller computer) 
  • Du kan få inddraget private genstande (fx mobiltelefon eller computer) i normalt højest et døgn
  • Du kan komme til eksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende skoleår
  • Du kan miste retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår
  • Du kan i særligt graverende tilfælde blive bortvist fra skolen

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Hvis rektor skønner, at du ikke er studieaktiv, vil det blive indberettet til SU og medføre, at du mister din økonomiske SU-støtte. Støtten kan først genopnås, hvis rektor atter erklærer dig for studieaktiv.

Sanktioner iværksættes af rektor efter en konkret vurdering, og de skal være rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse.

Hvis du ikke er fyldt 18 år, vil dine forældre blive orienteret om, at du har modtaget en skriftlig advarsel, samt at en af de nævnte sanktioner eventuelt er blevet iværksat.

Hvis du er myndig, og du modtager en skriftlig advarsel eller én af de nævnte sanktioner, vil dine forældre blive kontaktet, hvis skolen vurderer det nødvendigt.  

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).