Snyd

Skolen accepterer ikke snyd. Det er ikke tilladt at snyde, medvirke til snyd eller tilskynde til snyd. 

Hvis en elev afleverer en skriftlig opgave, der efter lærerens opfattelse ikke er udarbejdet af eleven selv, skal læreren tale med eleven herom og handle i overensstemmelse med skolens procedure ved snyd (jf. Bilag 1 og Bilag 2).

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).