Røde Kors - undervisning i Krigens Regler

Torsdag d. 9.3.2017 var Røde Kors Hovedstaden på besøg på JohannesGymnasiet for at undervise skolens samfundsfagshold (2.g og 3.g) i humanitær folkeret. Via oplæg, film og dilemmaspil blev vi klogere på krigens regler (Geneve-konventionerne) og blandt andet disses betydning betydning for civilbefolkningen.