3g Biotek på KU

Besøg på Københavns Universitet til Citizen Science Projektet ”DNA og Liv”

3BT (biotek) var i foråret ude og samle vandprøver for at hjælpe forskere med at undersøge, hvordan padderne har det i Danmark. Torsdag d. 5. september var eleverne så i laboratoriet for ved hjælp af metoden realtime PCR at finde ud af, hvilke padder og fisk der er DNA-spor efter i Frederiksberg Haves sø. Eleverne fik også prøvet kræfter med at bestemme fiskearter ud fra en bestemmelsesnøgle på gammeldags manér med hænder og næse tæt på dyrene. Der var stor ros for arbejdsindsatsen fra projektlederen – det er ikke ofte, at alle fiskene bliver rigtigt bestemt!