Optagelse

optagelse-img

Optag til start sommer 2017 sker via optagelse.dk

Kontakt skolen for opskrivning til pladser på den nuværende 1.g årgang (start 2017).

Der er enkelte ledige pladser i 2. og 3.g.

Kontakt os for en introduktion til skolen og et muligt besøg.

Ring: 38742066 – spørg efter Marianne Gram eller Julie Hjordt Jensen 

 

Uddannelsesparathedsprøve 2016 for elever der søger JohannesGymnasiet

Hvis du har søgt ind i 1. gymnasieklasse uden at være erklæret uddannelsesparat, har du mulighed for at komme til UPV-prøve.

Prøven er skriftlig og finder sted tirsdag den 29. marts 2016 kl. 10.00 - 12.00 på Københavns åbne Gymnasium Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby

Alle elever, der har søgt ind på JohannesGymnasiet (på 1. prioritet) og som skal til uddannelsesparathedsvurdering, skal møde til den skriftlige prøve tirsdag den 29. marts 2016 SENEST KL. 9.30.

Prøven foregår på Københavns Åbne Gymnasium, og alle SKAL medbringe det fremsendte brev, samt pas eller anden ID med billede på.

Prøve afholdes i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver bliver udleveret ved prøvens begyndelse.

I dansk må man benytte en dansk ordbog. I engelsk må man benytte engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. I matematik må man benytte lommeregner og/eller beregningsprogram på computer – matematikopgaverne er dog lavet, så man kan løse dem uden brug af lommeregner. Man skal SELV medbringe de hjælpemidler, man vil bruge under prøven.

Alle opgaver kan skrives i hånden. Eleven må gerne benytte en egen medbragt computer, men i så fald skal der også medbringes et USB-stik. Dette USB-stik skal være renset ved prøvens start. Vi sørger for, at der er printere til stede. Eleven skal kunne gemme i Word-format. Stavekontrollen må gerne benyttes i dansk, men ikke på engelsk. Der må ikke kommunikeres via internet eller telefon under prøven.

Efter prøven vil opgaverne blive rettet, og du vil muligvis blive indkaldt til en kort samtale den 5. eller 6. april.

Onsdag den 6. april sendes brev med resultat af prøven.

Generelt om uddannelsesparathedsprøve

Elever i 9. og 10. klasse der af deres skole er vurderet uddannelsesparate til gymnasiet, skal som hovedregel ikke til uddannelsesparathedsprøve.

Men hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har skønnet at du ikke er uddannelsesparat til gymnasiet, har du sammen med dine forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium som du søger på din 1. prioritet.

Læs mere om lovgrundlaget for proceduren her:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164133#Kap2.

 

 

 

Vidste du at...

JG har en stærk idrætsprofil - Hvis du dyrker sport på højt plan, er vi det bedste valg. 

Klik her, hvis du vil vide mere