Profil

Grøn dannelse, høj faglighed og international orientering    

JohannesGymnasiet er et 100 år gammelt gymnasium, som er centralt beliggende på Frederiksberg. Vi er det private alternativ for elever, der kan og vil.

Vi har høje faglige ambitioner og uanset hvad dine planer for fremtiden er, kan du regne med at få den bedste undervisning og de mest engagerede lærere hos os.

JohannesGymnasiet har et fantastisk socialt fællesskab - hos os kender alle hinanden, og du vil hurtigt blive en del af livet på skolen til caféer, fester og alle gymnasiets andre aktiviteter.

JohannesGymnasiet er internationalt orienteret, og du kommer derfor på studietur til udlandet både i 2.g og i 3.g. Vi rejser blandt andet til Indien og New York.

Hvis du dyrker idræt på højt plan, er vi også det bedste valg. Vi har gode idrætsfasciliteter og positive erfaringer med at uddanne elever, der dyrker eliteidræt.

På JohannesGymnasiet har vi indset behovet for en gymnasieskole, der tager grøn dannelse seriøst. At uddanne unge mennesker i nutidens globale verden forpligter. Unge mennesker skal rustes til en række omfattende klimamæssige og omstillingsmæssige udfordringer af hidtil uhørt størrelse. Det er vores vision at skabe bevidsthed om bæredygtighed og i så vidt muligt omfang gøre bæredygtighed til en del af undervisningen, hverdagen og elevernes tanker og handling.

Eksempelvis har dele af både den enkeltfaglige og tværfaglige undervisning fokus på bæredygtighed. Gymnasiets elever har designet og bygget et udendørs bæredygtigt læringsrum, og kantinen har vegetardage og altid et vegetarisk alternativ på menuen.

Et udvalg - bestående af elever og undervisere - skal sikre, at den grønne dannelse implementeres yderligere over de næste år.