Statistik - herunder eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit 2015 - Gennemsnit 8,1

Eksamensgennemsnit 2016 - Gennemsnit 7,6

Eksamensgennemsnit 2017 - Gennemsnit 7,7 

Eksamensgennemsnit 2018 - Gennemsnit 7,4 

 

Studietid og fuldførelsesprocent

Socioøkonomiske referencer

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Statistik til brug ved uddannelsesvalg