Vision og værdier

vision-img

Herunder kan du læse om JohannesGymnasiets vision og værdier

Værdier og pædagogisk målsætning

 • Faglighed – Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.
 • Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.
 • Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.

Når vi siger faglighed, mener vi...

 • Nysgerrighed er lysten, der driver værket, evnen til at undres, spørgelyst, skabertrang.
 • Ambition er vedholdenhed, engagement, at gøre sig umage, målrettethed.
 • Kritisk sans er selvstændighed, viden, stillingtagen, vurdering.

Når vi siger fællesskab, mener vi...

 • Ansvarlighed er samarbejde, tillid, forpligtelse, hensynsfuldhed, social bevidsthed.
 • Tolerance er gensidig respekt, rummelighed, lydhørhed, åbenhed.
 • Traditioner er sammenhæng, identitet, genkendelighed, tryghed.

Når vi siger medborgerskab, mener vi...

 • Demokrati er åndsfrihed, aktiv medleven, "beskyttelse af minoriteter".
 • Udsyn er åbenhed, indsigt, mod og ansvarlighed.
 • Interkulturelle kompetencer er omverdensforståelse, handlekraft, indlevelse.
   

Mission

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.

Vision

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

Vidste du at...

JG har en stærk idrætsprofil - Hvis du dyrker sport på højt plan, er vi det bedste valg. 

Klik her, hvis du vil vide mere