Almen Sprogforståelse

Almen Sprogforståelse (AP) er et fag, der skal sikre en fælles basis for det sproglige arbejde i både dansk og sprogfag. Faget er bygget op om to selvstændige dele: en almen del og en latindel.

Faget er en del af grundforløbet og afsluttes med en skriftlig prøve.