SRP

SRP 2017/18

Introduktion: uge 37

Valg af fag senest: 2/10 Kl. 12.00

Aflevering af Idépapir: 24/10

Vejledning: 31/10 og 13/11

Sidste frist for indlevering af SRP formuleringer(lærere): 28/11

Skriveperiode: 5/12-19/12.

Opgaveformulering udleveres: 5/12 kl. 9.00

Opgaveaflevering senest: 19/12 kl. 9.00

Relevante dokumenter:

SRP vejledning

SRP tips til opgaveopbygning

Abstract

Plagiat

 

Links til hjælp og inspiration for elever:

SRP på EMU

Links til hjælp og inspiration for lærere

SRP på EMU

SRP på UVM